نوید یاورمنش navid yavarmanesh

(به قول یکی از بچه ها:) اینجا همه چی در همه!!!

آموزش کد دهی دستی و باز کردن شبکه 3 هنگام پخش فوتبال

x95 , x99 , x230 ,x250درماهواره استارست  


برای وارد شدن به منوی کددهی دستی به ترتیب زیر عمل کنید:

Menu
Stb Setting
Manual Key


با زدن دکمه INFO+0
کد فعال شبکه را میبینید و
با استفاده از دکمه قرمزEdit Key کدها را ادیت میکنید


با زدن INFO+1 میتوانید نوع سیستم کد گذاری کانالی که بر روی آن قرار دارید را بفهمید
با زدن دکمه های INFO + 2
میتوانید سیگنال دریافتی را بفهمید.


با زدن INFO + 3
میتوانید وارد سیستم کدگذاری BISS شوید .


با زدن INFO + 9
میتوانید وارد منوی Sharing دستگاه شویدجهت باز کردن شبکه 3 دردستگاه هایx90 , x95 , x99 , x230 ,x250 زمانی که کد بود به روش زیر عمل کنید:


1. ابتدا روی شبکه 3 برید.


2. دکمه info+0 را بزنید یا در بعضی مدل هادکمه info+3 را بزنید.)
3.وارد قسمت کد گذاری شوید
4. همه ی کدهای سیستم biss را پاک کنید.
5. کد پاییین را addkey کنید تا شبکه 3 باز شود.


با دکمه قرمز (edit) کنید و این کد را وارد کنید:
11 11 11 11 11 11 11 11


و پس از آن گزینه ok را انتخاب کنید.IDENT----------00 1F FF


INDEX----------- 3E


اگر باز نکرد با کد پایین امتحان کنید33 11 11 11 33 11 11 11

همانطور که گفته شد
برای دیدن کد فعال شبکه هم از کلید های info+0 استفاده نمایید تا ببینید کد را درست وارد کده اید یا نه.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 14:37  توسط نوید   |